กิจกรรมนั่งช้างชมธรรมชาติ
อีกหนึ่งประสพการณ์ที่น่าตื่นเต้น สัมผัสบรรยากาศการนั่งช้างรอบบริเวณป่าเขา ....