แม่สาเนอสเซอรี่
แม่สาเนอสเซอรี่แม่สาเนอสเซอรี่ ลูกช้างจะอาศัยอยู่กับแม่ช้างที่เนอสเซอรี่แห่งนี้จนกระทั่งอายุ 2 ปี ในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ลูกช้างจะถูกฝึกและเรียนรู้ทักษะต่างๆ จากควาญช้างที่มีประสบการณ์เพื่อเตรียมพร้อมเป็นนักแสดงที่ดีต่อไป
Maesa Elephant Nursery would like to invite all lovely visitors to meet with our precious newborn elephants. Come and meet us , we open daily 08.00 AM. to 04.00 PM. This year (2018), We got the new members at Maesa Elephant Nursery with 2 strong newborn elephants. Congratulations Maesa Elephant Nursery.
Num-Thip
Num-Thip Hello, My name Num – Thip . I was born on 19th July, 2018 . Now, I am living with my mom Mae Kun Sup. My Dad is Pu Kung. You can come to meet me everyday at Maesa Elephant Nursey. I cannot eat anything, you can feed my mom with banana and sugar cane.
Soi-Fah
Soi-FahHello, I am the youngest baby elephant in Maesa Elephant Nursery.My name is Soi- Fah. I was born on 15th August, 2018. Now, I am living with my mom Mae Noi. My mom has 6 children. I am the lastest. My Dad is Pu Kung. You can come to meet me everyday at Maesa Elephant Nursey. I cannot eat anything, you can feed my mom with banana and sugar cane.
ควาญช้างและช้างในเนอสเซอรี่
เนื่องด้วยสถิติจำนวนช้างที่น้อยลง ปางช้างแม่สาจึงได้ทุ่มเทความรู้และความเชี่ยวชาญของเราเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนช้างในประเทศ ความสำเร็จในการสืบพันธุ์ช้างของเราถูกถ่ายทอดผ่านเนอสเซอรี่ช้างแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่ที่ลูกช้างตัวน้อยอาศัยและใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก อยู่กับแม่ของตนและควาญช้างซึ่งให้การดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เรายังส่งเสริมสืบสานสายพันธุ์ช้างไทยโดยการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการศึกษาและพัฒนาการสืบพันธุ์ของช้างทั้งแบบตามธรรมชาติและการผสมเทียม คุณสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของครอบครัวช้าง ได้อย่างใกล้ชิดที่เนอสเซอรี่ช้างแม่สา โดยใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจากลานแสดงช้าง
ลูกช้าง
ช้างท้องนานเท่าใหร่?ช้างท้องประมาณ 18-22 เดือน ปกติช้างคลอดท้องละ 1 ตัว น้ำหนักแรกเกิด ประมาณ 100 กิโลกรัม ปางช้างแม่สาจะพักงานช้างที่ท้องตั้งแต่อายุท้องประมาณ 10 เดือนขึ้นไป โดยมีโรงเรือนที่พักแยกออกมาโดยเฉพาะ ช้างท้องจะได้รับการพักผ่อนและ ดูแลด้านอาหารน้ำดื่มอย่างพอเพียงมีควาญช้างและนายสัตวแพทย์คอยดูแล อย่างใกล้ชิด