แม่สาเนอสเซอรี่
แม่สาเนอสเซอรี่แม่สาเนอสเซอรี่ ลูกช้างจะอาศัยอยู่กับแม่ช้างที่เนอสเซอรี่แห่งนี้จนกระทั่งอายุ 2 ปี ในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ลูกช้างจะถูกฝึกและเรียนรู้ทักษะต่างๆ จากควาญช้างที่มีประสบการณ์เพื่อเตรียมพร้อมเป็นนักแสดงที่ดีต่อไป
ควาญช้างและช้างในเนอสเซอรี่
เนื่องด้วยสถิติจำนวนช้างที่น้อยลง ปางช้างแม่สาจึงได้ทุ่มเทความรู้และความเชี่ยวชาญของเราเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนช้างในประเทศ ความสำเร็จในการสืบพันธุ์ช้างของเราถูกถ่ายทอดผ่านเนอสเซอรี่ช้างแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่ที่ลูกช้างตัวน้อยอาศัยและใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก อยู่กับแม่ของตนและควาญช้างซึ่งให้การดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เรายังส่งเสริมสืบสานสายพันธุ์ช้างไทยโดยการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการศึกษาและพัฒนาการสืบพันธุ์ของช้างทั้งแบบตามธรรมชาติและการผสมเทียม คุณสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของครอบครัวช้าง ได้อย่างใกล้ชิดที่เนอสเซอรี่ช้างแม่สา โดยใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจากลานแสดงช้าง
ลูกช้าง
ช้างท้องนานเท่าใหร่?ช้างท้องประมาณ 18-22 เดือน ปกติช้างคลอดท้องละ 1 ตัว น้ำหนักแรกเกิด ประมาณ 100 กิโลกรัม ปางช้างแม่สาจะพักงานช้างที่ท้องตั้งแต่อายุท้องประมาณ 10 เดือนขึ้นไป โดยมีโรงเรือนที่พักแยกออกมาโดยเฉพาะ ช้างท้องจะได้รับการพักผ่อนและ ดูแลด้านอาหารน้ำดื่มอย่างพอเพียงมีควาญช้างและนายสัตวแพทย์คอยดูแล อย่างใกล้ชิด