Elephant and his family
ทุกๆชีวิตทั้งหลายบนโลกนี้ที่เป็นสัตว์สังคมล้วนต้องการ ความรักการยอมรับจากหมู่พวกพ้อง ความรักทั้งหลายเป็นสิ่งที่ดีแต่ หลายครั้งความรักอันล้นเหลือโดยปราศจากความเข้าใจสิ่งที่ เป็นจริงตามธรรมชาติก็ส่งผลที่ไม่ดีออกไป
ช้างอาบน้ำที่แม่น้ำแม่สา
ผู้คนมากมายบนโลกนี้ มีจำนวนเท่าไรที่เข้าใจสภาพความเป็นจริงแห่งสังคมช้าง ในปัจจุบัน ช้างเป็นสัตว์สังคมชนิดหนึ่งที่อยู่กันเป็นโขลงซึ่งหากอยู่กันเองใน ป่าใหญ่ช้างก็จะหาจ่าฝูงกันเองด้วยพละกำลัง
ช้างกลับป่า?
หลายๆครั้งที่มีคำถามถามมาว่า "เมื่อช้างไม่ได้ลากซุงในป่าแล้วทำไมไม่ปล่อยมันกลับเข้าป่าไป"
ความเสียหายต่อไร่นา
คนถามอาจจะไม่ทันคิดถึงราคางช้างของช้างที่อาจจะเป็นจ่าฝูง หรือความเสียหายต่อไร่นาเรือกสวนของชาวบ้านในเวลาใกล้เก็บ เกี่ยวเหล่านั้นอาจจะเป็นรายได้หลักของครอบครัวเกษตรกร
ช้างและควาญช้าง
แล้วช้างผู้ไม่รู้ถึงความหวังเหล่านั้นได้บุกเข้าไปทำให้เสียหายโดย ไม่ตั้งใจซ้ำยังรวมไปถึงหัวใจของควาญช้างที่รักและผูกพันกับช้างของเขาอย่างมากมายจะให้แยกจากกันไปอย่างไร้เยื่อใยได้อย่างไร