กิจกรรมบ้านควาญช้าง ณ ปางช้างแม่สา
บ้านควาญช้างด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมีความต้องการใช้ชีวิตแบบควาญช้าง และสัมผัสช้างอย่างใกล้ชิด ปางช้างแม่สา จึงเพิ่มกิจกรรมหนึ่งเรียกว่า บ้านควาญช้าง คอยบริการนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยนักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาความเป็นอยู่ของช้าง การดูแลช้าง วิธีการขี่ช้าง การอาบน้ำให้ช้าง การทำผลงานศิลปะกับช้างเป็นต้น
Baan Kwan Chang

Mahout Training Program

What is
MAHOUT?

Mahout means
the “Elephant Keeper” or “Elephant Driver”

You’ll get.. !!

Insurance
Insurance
Insurance
Mahout Uniform
Insurance
Elephant Painting
Insurance
Picture with elephant dung paper Frame
Insurance
Photos CD
Insurance
Certificate of Achievement
Baan Kwan Chang @ Maesa Elephant Camp
Baan Kwan Chang @ Maesa Elephant Camp