War Iuthheete
ในอดีต ช้างอยู่คู่กับเมืองไทยมานานมากกว่า ​1000 ปี คนกับช้างอยู่ด้วยกัน ทำงานด้วยกัน มีชีวิตร่วมกัน ทั้งในเวลาปกติ และในเวลาสงคราม
Elephant skidders
2470 ยุคล่าอาณานิคมถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ช้างเปลี่ยนจากการเป็นทหารมาเป็นแรงงาน สำหรับทำอุตสาหกรรมป่าไม้ในส่วนลึกของป่า เพื่อให้ได้ไม้สักที่ดีที่สุดในโลก ต้องมีช้างเป็นผู้ช่วยในการลำเลียง
2519 กำเนิดปางช้างแม่สา
2519 กำเนิดปางช้างแม่สา“ปางช้างแม่สา” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2519 โดย คุณชูชาติ กัลมาพิจิตร ซึ่งในช่วงนั้นรัฐบาลได้สนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวมากันมาก แล้วมีเสียงเรียกร้องจากบริษัทนำเที่ยวต่างๆ ว่าน่าจะมีการทำปางช้างเพื่อการท่องเที่ยวขึ้น คุณชูชาติจึงตัดสินใจลงทุนทำ ปางช้างแม่สาขึ้น เริ่มจากการขอเช่าพื้นที่จำนวน 30 ไร่เศษ บริเวณหมู่บ้านแม่แมะ จากกองพันสัตว์ต่างซึ่งเคยเป็นปางช้างเก่าอยู่แล้วและขอเช่าช้างจากคนกะเหรี่ยงที่อำเภอสะเมิงมา 5-6 เชือก
ช้างเหย่ง
สิ่งที่เราพบมีช้างจำนวนหนึ่งได้มาทำงานในปางช้างแม่สา ซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่ของช้างในการให้ประสบการณ์ที่สุดแสนวิเศษแก่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเพื่อนคู่ชีวิตของควาญช้าง เป็นงานที่ไม่มีอันตราย ไม่เสี่ยงภัย ไม่เสี่ยงต่อนายพราน และทำให้คุณภาพชีวิตของช้างดีขึ้นอย่างมาก
ช้างเหย่ง
2536 รักษาป่าไม้ที่เหลืออยู่น้อยนิดรัฐบาลได้ยกเลิกการสัมปทานป่าไม้ ช้างลากซุงที่ทำงานในป่า ตกงานกันเป็นจำนวนมาก สร้างความวิตกกังวลแก่ควาญช้างและครอบครัวเป็นอย่างมาก แต่ก็เป็นโอกาสอันดี ที่งานอันตราย จะได้จบลง และเริ่มต้นชีวิตใหม่ ทั้งช้าง ควาญช้าง และครอบครัวของควาญช้างเอง
Current
ปัจจุบันแม้ช้างจะมีชีวิตที่ดีกว่าในอดีตมาก แต่ความรู้สึกว่าช้างเป็นเพื่อนร่วมโลกที่เราต้องให้ความรักไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น ปางช้างแม่สา ได้สร้างสรรค์โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณที่ดีที่สุด ต่อผู้มาเยี่ยมเยือน และต่อตัวช้างเอง แต่สิ่งที่เป็นมากเกือบ 40 ปีนี้ ไม่ใช่สิ่งที่จะเปลี่ยนได้อย่างชั่วข้ามคืน
Group bathing
ต่อไปภายภาคหน้าเราพยายามอย่างสุดกำลัง ที่จะสร้างความสมดุลย์ระหว่าง ประสบการณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยวแต่ลละคน ชีวิตของช้าง ความเป็นอยู่ของผู้ดูแลช้าง รวมถึงชุมชนที่แวดล้อม ให้พวกเราได้ดูแลช้างอย่างดี แล้วให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความสุข พร้อมทั้งกระจายความสุขนั้นแก่ช้างเอง และชุมชนที่เราเกิด เราอยู่ และจะอยู่ตลอดไปอย่างยั่งยืน