คุณชูชาติ กัลมาพิจิตรเจ้าของปางช้างแม่สา

Mr.Choochart Kalmapijit

คุณชูชาติ กัลมาพิจิตร เป็นบุตรของคุณเชิดและ คุณสะอิ้ง กัลมาพิจิตร เดิมเป็นชาวกรุงเทพมหานคร แต่ได้เดินทางมาประกอบอาชีพที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับบิดาในปี พ.ศ. 2500 ซึ่งขณะนั้นมีอายุ 18 ปี ได้มาประกอบอาชีพทำเหมืองแร่ที่ตำบลโป่งแยงแต่ไม่ ประสบผลสำเร็จจึงเปลี่ยนไปทำการเกษตรสวนส้ม โดยทำการซื้อที่ดินที่ตำบลโป่งแยง (ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง ของโรงงานน้ำดื่มออร่า) ประมาณ 100 ไร่ เพื่อใช้ในการ ทำสวนส้มซึ่งถือเป็นรุ่นบุกเบิกของการทำสวนส้ม ในขณะนั้น โดยในปีพ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงเสด็จมาที่ สวนส้มของ คุณชูชาติ เพื่อทอดพระเนตรตัวอย่าง การทำโครงการในพระราชดำริซึ่งเป็นต้นแบบ ของโครงการหลวง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 คุณชูชาติ ได้ขายสวนส้ม ไปทำกิจการรีสอร์ทที่มีชื่อว่า “เอราวัณรีสอร์ท” แต่ขณะนั้นการคมนาคมที่ใช้เดินทางไม่สะดวก จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาน้อยจึงขายกิจการ แล้วเริ่มก่อตั้ง “ปางช้างแม่สา” ในปี พ.ศ. 2519 ปัจจุบัน มีช้างทั้งหมดกว่า 80 เชือก


ปางช้างแม่สา

Elephant Parade

“ปางช้างแม่สา” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2519 โดย คุณชูชาติ กัลมาพิจิตร ซึ่งในช่วงนั้น รัฐบาลได้สนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวมากันมาก แล้วมีเสียงเรียกร้องจาก บริษัทนำเที่ยวต่างๆ ว่าน่าจะมีการทำปางช้าง เพื่อการท่องเที่ยวขึ้น คุณชูชาติจึงตัดสินใจลงทุนทำ ปางช้างแม่สาขึ้น เริ่มจากการขอเช่าพื้นที่จำนวน 30 ไร่เศษ บริเวณหมู่บ้านแม่แมะ จากกองพันสัตว์ต่าง ซึ่งเคย เป็นปางช้างเก่าอยู่แล้วและขอเช่าช้างจาก คนกะเหรี่ยงที่อำเภอสะเมิงมา 5-6 เชือก โดยช่วงแรก การแสดงช้างเน้นที่การลากซุงเป็นหลัก มีนักท่องเที่ยว ประมาณ 5-10 คนต่อวัน ต่อมาจึงพัฒนาเน้นการแสดงที่ ให้ความสนุกสนาน เช่น ให้ช้างเตะฟุตบอล รวมไปถึง การให้ช้างวาดรูปด้วย

คุณชูชาติได้ให้ความใส่ใจต่อสุขภาพและ ความเป็นอยู่ของช้างมาโดยตลอด โดยเฉพาะอาหารช้าง มีการบริหารจัดการอาหารช้างจำนวนมากกว่า 6 ตัน เข้ามาในปางช้างแม่สาในแต่ละวัน และยังมีการปลูก พืชอาหารช้าง เช่น หญ้าแนเปีย, กล้วย, อ้อย และมะพร้าว ในพื้นที่หลายร้อยไร่ รวมไปถึงการปลูกพืชสมุนไพร หลายชนิด เพื่อใช้ในการผลิตยาบำรุงสุขภาพช้าง ควบคู่กับการดูแลสุขภาพช้างสมัยใหม่จาก นายสัตวแพทย์ประจำปางช้างแม่สา

Elephant Parade

อนาคต

แม้เป็นการเริ่มต้นโดยการทำธุรกิจ แต่ปางช้างแม่สาได้พบว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นได้ช่วยให้คุณภาพชีวิตของช้างและชาวบ้านดีขึ้นเป็นจำนวนมาก เราได้ผลักดันให้ช้างได้แสดงศักยภาพของตัวช้างเอง ให้มีคุณค่ามากกว่าเป็นแค่ยักษ์ลากไม้ผู้ใจดี ให้ผู้คนจำนวนมากมีความสุขตั้งแต่ในอดีตเรื่อยมา แม้ในปัจจุบันการท่องเที่ยวยุคใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มไปสู่การกลมกลืนและสัมผัสกับช้างมากกว่าเดิม เราก็ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมรายการกิจกรรมที่ทำร่วมกับช้างให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อทุกคนจะได้รับประสบการณ์และเรื่องราวที่น่าประทับใจจากผู้ที่ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับช้างที่เขารัก


The National Thai Elephant Day

“ปางช้างแม่สา” เป็นปางช้างแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับมาตราฐาน ISO 9001 VERSION 2008 เนื่องจาก มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอปางช้างยุคใหม่ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ถึงการดูแลเอาใจใส่ที่ดีต่อช้างทุกเชือก และมีความมั่นใจว่าช้างทุกเชือกอยู่อย่างอิ่มท้องและ มีความสุข พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความสามารถ และความฉลาดของช้างไทย รวมทั้งส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป ตระหนักถึงความสามารถของช้างไทย

ISO 9001 VERSION 2008

“ปางช้างแม่สา” ได้รับการรับรองและควบคุมระบบด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2008 เรื่องการให้บริการและการแสดงช้าง อีกมาตรฐานหนึ่งที่คุณไว้วางใจและเราภูมิใจให้บริการ